İYİ KALİTE
YÜKSEK VERİM

HAMMADDE

Sağlıklı ve doğal beslenmenin, yetiştiriciliğin sürdürülebilir gelişimindeki önemini bilen firmamızda; besi ve süt hayvanlarının sağlıklı gelişimi için gerekli besin değerlerini içeren yemleri üretirken, yüksek kaliteli hammaddeleri tedarik eder ve üretim sürecinin her aşamasında kontrolleri yaparız.

Firmamızda, toplam kalite yönetimi ve üretim standartları gereği, tedarik edilen hammaddelerden önce numuneler alır ve sadece uygun standartlardaki hammaddelerin girişine izin veririz.

Hammaddeleri, fabrikaya gelişinin ardından, silolara hammaddenin çekilişi, öğütülmesi, karıştırılıp mamul hale getirilmesi gibi tüm süreçler bilgisayar kontrollü yapar, üretim el değmeden ve tam otomasyon ile gerçekleştiririz.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ & ARGE

Firmamız, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında uluslararası kalite standartlarıyla üretim yapmakta ve yine bu sistem gereği; hammadde ve ürünlerimiz, üretimin her aşamada laboratuvarlarda kontrol edilir.

Yem kalitesi; besin değeri, enerji değeri, protein oranı ve kalitesi, hazmedilebilir oranı, lif oranı, mineral maddelerin miktarı ile ilişkilidir. Dolayısıyla yemin besin değeri, et ve süt performansını doğrudan etkilemektedir. Firmamız, yarım asırlık deneyimiyle uluslararası kalibrasyon değerlerine sahip ve üretimde baz aldığı bu nitelikler ile fark yaratmaktadır. Amacımız, süt ve et kaynaklı hayvansal protein tüketiminin ideal seviyeye ulaşması için firma olarak hayvansal gıda üretiminde yüksek verimliliği sağlamaktır.

Üretim sonucunda yapılan kalite kontrollerinin ardından uygun bulunan yemler, marka ve türüne göre firma kalite standartlarımıza uygun çuvallara konulur. Ürün bilgilerinin yer aldığı etiketler, çuvallara dikilerek müşteriye sevk edilir. 

Toplum sağlığını gözeten ve sürekli geliştirme politikasıyla çalışan AR-GE bölümü, geliştirdiği yemlerin süt ve besi hayvanlarının gelişimi sürecindeki katkılarını da gözlemlemektedir. Abalım’ın farklı laktasyon evrelerinde en uygun besleme çözümlerine hizmet eden ürünleri süt verimliliğini; besi hayvanlarına yönelik yemleri de et verimliliğini yükseltmek amacıyla geliştirilmiştir.

Kalite yönetim sistemi kapsamındaki tüm süreçler, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde gerçekleştirmek ve sürekli iyileştirmek odaklıdır.

Tasarlanan ve geliştirilen tüm ürünlerde ulusal ve uluslararası standartlara ve yasalara uymak, Abalım Yem’in temel prensidir.

 

ÜRETİM BELGELERİMİZ